PROTECTIA MEDIULUI ECOLOGIE
Clubul copiilor Vatra Dornei Filiala Dorna Candrenilor

cercuri pagina principala

A fost infiintat in anul 2013, titular al acestei catedre fiind d-na profesor inginer Nedelea Mirela.
La baza infiintarii acestei catedre a stat intocmai necesitatea unei educatii in ceea ce priveste problematica de mediu.
Ne confruntam indeosebi cu o supraexploatare a padurilor, cu probleme de poluare a apelor, solului si aerului dar nu in ultimul rand cu o gestionare  necorespunzatoare a deseurilor.
Neluarea in considerare a acestor probleme de mediu poate avea drept consecinta o degradare majora a mediului: disparitia unor specii de plante si animale, contaminari ale apelor si solurilor, etc…
Cercul de protectia mediului ecologie are scopul sa imbunatateasca calitatea vietii, poate ajuta copiii sa dobandeasca cunostinte, deprinderi, motivatii, valori si angajamentul de a gospodari eficient resursele pamantului.

Cercul de protectia mediului este constituit din 9 grupe, din care 7 grupe de protectia mediului, iar pentru pastrarea si transmiterea traditiilor si generatiilor viitoare s-au constituit si 2 grupe de arta populara
   

Elevii  cercului de protectia mediului au participat la numeroase concursuri, cuprinse in calendarul activitatilor educative nationale si regionale obtinand premii importante,  precum si la diferite activitati de voluntariat desfasurate in localitate.
Educatia nonformala nu face altceva decat sa vina in sprijinul si completarea educatiei formale.

indrumator cerc: profesor Nedelea Mirela