ISTORIC
Clubul copiilor Vatra Dornei

pagina principala

CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI

            Palatele şi cluburile copiilor sunt principalele instituţii furnizoare de educaţie nonformala ale sistemului educaţional preuniversitar din România.
            Clubul Copiilor Vatra Dornei a fost fondat în septembrie 1958, până in anul 1989 având titulatura de Casa Pionierilor. In perioada 1958-1989 în cadrul instituţiei se desfăşurau, la fel ca şi astăzi, activităţi educative extraşolare care aveau însă scopuri, obiective şi finalităţi în concordanţă cu politica regimului comunist care guverna România în acea perioada.
           In prezent, activitatile educative nonformale din cadrul Clubului Copiilor Vatra Dornei, au în vedere contextul european  al educţiei în societatea contemporană, fiind corelate cu politicile şi strategiile educaţionale naţionale şi regionale în domeniu, conform standardelor europene referitoare la importanţa acestui tip de educaţie pentru dobândirea de către elevi a competenţelor de bază necesare  dezvoltarii personale, incluziunii sociale şi inserţiei pe piaţa muncii .
           Scopul principal al activităţii organizaţiei este acela de a oferi o alternativă pozitivă pentru timpul liber al elevilor.La activităţile din cadrul cercurilor şi atelierelor de lucru participă preşcolari şi elevi din toate ciclurile şi formele de învăţământ preuniversitar fără  nici un fel de discriminare ( religioasă, apartenenţă socială şi naţională etc.), în funcţie de aptitudini native , preferinţe şi/sau în funcţie de recomandările părinţilor, invăţătorilor şi profesorilor .
            In cadrul clubului îşi desfăşoară activitatea 13 cercuri, având  profil cultural artistic, sportiv şi tehnic.Activităţile educative nonformale sunt susţinute  de către un corp profesoral cu experienţă în domeniu ( 1 prof.dr. , 4 prof.grad did.I, 6 prof.grad did.II, 2 prof. grad did. definitiv, 1 prof.debutant).
           Anual se înscriu la activităţile clubului copiilor aproximativ 1000  de elevi  din care  35% provin din mediul rural (arealul limitrof municipiului Vatra Dornei).Din totalul elevilor înscrişi   70%  optează pentru activităţi cu profil artistic.
            Partenerii principali ai organizaţiei sunt : Primăria municipiului Vatra Dornei, Casa de Cultură Platon Pardău Vatra Dornei, Centrul Cultural Bucovina Suceava,  Orion Media, Dorna Turism SA, Fundaţia  Vatra Hooikt , Lier- Belgia, Fundaţia Doina  Rotterdam-Olanda, Uniunea Cercetaşilor Gemani (BDP) Frankfurt-Germania, Asociaţia Prietenii  Colegiului Notre Damme de La Salette Voiteur – Franţa.